3.
เครื่องแบบลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และเครื่องแบบเนตรนารี
   
  เครื่องแบบลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 1 ชั้น ป.1
1.
 ชุดใช้เหมือนกับเครื่องแบบนักเรียนตามโรงเรียนที่กำหนด สิ่งที่เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
  - หมวกลูกเสือสำรองเป็นหมวกแก๊ป มีดาวติดอยู่บริเวณมุมด้านล่างด้านขวามือของหน้าเสือ
  - ผ้าพันคอลูกเสือสำรอง ผืนสีกรมท่าแถบเหลือง
  - วอล์กเกิ้ล ใช้แบบหนังสีน้ำตาล
  - เครื่องหมายหน้าเสือที่ติดที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายบริเวณเหนือกระเป๋าเสื้อ
  - ป้ายชื่อโรงเรียนติดที่แขนเสื้อด้านขวาใต้ป้ายชื่อโรงเรียน
  - เครื่องหมายหมู่กอง ติดที่แขนเสื้อด้านขวาใต้ป้ายชื่อโรงเรียน
  - เข็มขัดลูกเสือ (เฉพาะนักเรียนชาย)
     
เครื่องแบบลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 2 ชั้นป.2 เหมือนกับของนักเรียนชั้นป.1 สิ่งที่เพิ่มเติมคือ
  - มีดาวเพิ่มขึ้นเป็น 2 ดวง คือดวงที่ 1 ติดอยู่บริเวณมุมด้านล่างๆ ขวามือของหน้าเสือ ดาวดวงที่ 2 ติดอยู่
    บริเวณมุมด้านล่างซ้ายมือของหน้าเสือ
     
  เครื่องแบบลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 3 ชั้นป.3 เหมือนกับของนักเรียนชั้นป.1 และป.2 สิ่งที่เพิ่มเติมจากเดิมคือ
  - มีดาวเพิ่มเติมขึ้นเป็น 3 ดวง คืดวงที่ 1 และที่ 2 ติดตำแหน่งเดี่ยวกัขของ ป.1 และ ป.2 ส่วนดวงที่ 3
    ติดเหนือเครื่องหมายหน้าเสื้อให้อยู่บริเวณกึ่งกลาง
     
  เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ชั้นตรี (ป.4) ชั้นโท (ป.5) ชั้นเอก (ป.6)
  ชุดลูกเสือประกอบด้วย
  - ชุดกากีแบบลูกเสือสามัญ มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางกางขาสั้น คลุมเข่า
  - หมวกเป็นแบบหมวกปีก มีสายคาดหมวกสีน้ำตาล มีดอกจันและหน้าเสือ
  - ผ้าพันคอเป็นผืนสีเหลืองล้วน มีตราประจำจังหวัดอยู่ที่มุมผ้าพันคอ
  - วอล์กเกิ้ล เป็นแบบโลหะทองเหลืองเป็นรูปหน้าเสือ
  - เข็มขัด เป็นแบบเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ
  - รองเท้าเป็นแบบ มีเชือกผูกสีน้ำตาลเข้ม
  - ถุงเท้าเป็นแบบ ถุงเท้ายาวถึงหัวเข่าสีกีกาอ่อน
  - ป้ายชื่อนักเรียนติดเหนือกระเป๋าด้านขวามือ
  - ป้ายชื่อโรงเรียนติดบริเวณแขนเสื้อด้านขวา ใต้ป้ายชื่อโรงเรียน
  - เครื่องหมายลูกเสือชั้นตรี (ป.4) ติดตรงกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย เครื่องหมายลูกเสือชั้นโท (ป.5)
    และชั้นเอก (ป.6) ติดที่แขนเสื้อด้านซ้ายบริเวณหัวไหล่
     
  เครื่องแบบเนตรนารี ชั้นตรี (ป.4) ชั้นโท (ป.5) ชั้นเอก (ป.6)
  ชุดเนตรนารีประกอบด้วย
  - ชุดเนตรนารี สีเขียว มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกระโปรงคลุมเข่า
  - หมวกเป็นแบบหมวกมีปีก สีเดียวกับชุด มีตราเครื่องหมายเนตรนารีติดอยู่ด้านหน้าหมวก
  - ผ้าพันคอเป็นแบบเดียวกับของลูกเสือ
  - วอล์กเกิ้ลเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี
  - เข็มขัด แบบหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี
  - รองเท้าเป็บแบบ หุ้มส้นชีขาวมีเชือกผูก
  - ถุงเท้าขาวเหมือนถุงเท้านักเรียน
  - ป้ายชื่อโรงเรียนติดบริเวณแขนเสื้อด้านขวาบริเวณหัวไหล่
  - ป้ายหมู่กองติดบริเวณแขนเสื้อด้านขวาใต้ป้ายชื่อโรงเรียน
  - เครื่องหมายเนตรนารีชั้นตรี (ป.4) ติดตรงกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย เครื่องหมายเนตรนารีชั้นโท (ป.5)
    และชั้นเอก (ป.6) ติดที่แขนเสื้อด้านซ้ายบริเวณหัวไหล่
     
     

 
[ ]
หน้าหลัก