ระเบียบ : ว่าด้วยระเบียบการแต่งการ และระเบียบปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน
           
   
   
 
 
   
1.
เครื่องแบบนักเรียนชาย ประกอบด้วย
   
  - เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอดสาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซม.
  - ใช้กระดุมขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางไม่เกิน 1 ซม.
  - แขนสั้นเพียงข้อศอก
  - กระเป๋าติดเหนืออกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋าขนาดกว้าง 8 ซมถึง 12 ซม. ลึกตั้งแต่ 10 ซม.
    ถึง 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ
  - เหนืออกเบื้องขวาปักตราของมหาวิทยาลัยด้วยสีน้ำเงินขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
    ปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกเบื้องขวาด้วย สีน้ำเงินแก่ ลางลูกสะบ้าประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรง
    ใช้ผ้าเนื้อหนาสีน้ำเงินแก่ส่วนกว้างของขากางเก
  - กางเกงเหนือเข่า พ้นกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8 ซม. ถึง 12 ซม.         ข้างละ 1
    ตามส่วนขนาดของปลายขาพับชายเข้าข้างใน กว้าง 5 ซม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง  
    กระเป๋าเวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย
  - เข็มขัดหนังสีดำ กว้างตั้งแต่ 3 ซม. ถึง 4 ซม. ตามส่วนขนาดของนักเรียน หัวโลหะ               
    สีเงินสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีดำ 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซม. สำหรับสอดปลาย
    เข็มขัดเข็มขัดนี้ใช้คาดทับกางเกง
  - เด็กเล็ก มีกระดุมสีติดอยู่ที่ปกเสื้อด้านซ้ายมือ
     
     
     
     
 
[ ]
หน้าหลัก