: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
   
         
 
  25 ก.ค. 60  ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
       
  5 ก.ค. 60  ใบสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย  
       
  06 มิ.ย.59  คู่มือการใช้งานระบบบันทึกการเข้ามาโรงเรียน  
       
  28 มี.ค.59 ข้อตกลงในการส่งเอกสารหลักสูตรต่างๆ ให้กับฝ่ายวิชาการ  
       
  1 มิ.ย.58 ขอกำหนดระดับตำแหน่ง ฯ(เอกสารหมายเลข 2.2)  
       
  1 มิ.ย.58 แบบประเมิน (เอกสารหมายเลข 2.1))  
       
  1 มิ.ย.58 หลักเกณฑ์ฯ (เอกสารหมายเลข 2)  
       
  1 มิ.ย.58 เอกสารหมายเลข1-1.1  
       
     
       
   
 
[ ]
หน้าหลัก