โรงเรียนสาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาฏทางช่อง 7

13  กรกฎาคม 2548

   
       
           
       
   
   
[ Home ]