รายละเอียดย้อนหลัง    
     
พฤศจิกายน 2560    
21
  - ปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 ["รายละเอียด"]  
16
  - อาจารย์และ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมการเรียนการสอน ["รายละเอียด"]  
ตุลาคม 2560    
19
  - ผู้ปกครองรับผลการเรียนและสิทธิ์สนับสนุนการจัดการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ["รายละเอียด"]  
18
  - ผู้ปกครองรับผลการเรียนและสิทธิ์สนับสนุนการจัดการศึกษา ของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ["รายละเอียด"]  
11
  - โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
6
  - แนะนำตัวอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
3
  - โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
2
  - ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
กันยายน 2560    
22
  - อาจารย์จรัส และผศ.อุทัยวรรณ ร่วมงานเกษียณ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ["รายละเอียด"]  
21
  - อำลา..อาลัยเลี้ยงส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
15
  - คณะผู้บริหารเข้าร่วมงานวัน ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ["รายละเอียด"]  
11
  - คณาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทย จากโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาไทย ["รายละเอียด"]  
7
  - โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
สิงหาคม 2560    
22
  - ตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี ["รายละเอียด"]  
22
  - ตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี ["รายละเอียด"]  
18
  - งานเลี้ยงอำลา คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนประถมนิชิอุระ คิตะ ประเทศญี่ปุ่น ["รายละเอียด"]  
17
  - คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
8
  - พิธีต้อนรับ คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนประถมนิชิอุระ คิตะ ประเทศญี่ปุ่น ["รายละเอียด"]  
กรกฎาคม 2560    
27
  - ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ["รายละเอียด"]  
26
  - คณะบุคลากรจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
4
  - คณะเทศมนตรีเมือง KITAKYUSYU ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ["รายละเอียด"]  
มิถุนายน 2560    
26
  - คณาจารย์จาก HAKUBA HIGH SCHOOL ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
23
  - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 61 ปี ["รายละเอียด"]  
19
  - การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
5-16
  - นิสิตจาก Wollongong University ประเทศออสเตรเลีย มาฝึกปฏิบัติการสอน ["รายละเอียด"]  
10
  - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ["รายละเอียด"]  
8
  - ทีมคุณหมอให้ความรู้เรื่อง สุขอนามัยแก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ในกิจกรรม "เด็กเล็กสดใสใส่ใจสุขภาพ" ["รายละเอียด"]  
2-4
  - สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ["รายละเอียด"]  
1
  - แนะนำตัวอาจารย์นิสิตฝึกสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
พฤษภาคม 2560  
28
  - ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ["รายละเอียด"]  
27
  - ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้น เด็กเล็ก ["รายละเอียด"]  
กุมภาพันธ์ 2560    
15
  - กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล ["รายละเอียด"]  
14
  - การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 ["รายละเอียด"]  
10
  - คณะนักศึกษาจาก Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ["รายละเอียด"]  
6
  - งานพยาบาลตรวจวัดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A (H1N1) ["รายละเอียด"]  
มกราคม 2560    
26
  - คณาจารย์โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ["รายละเอียด"]  
23
  - พิธีสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ["รายละเอียด"]  
23
  - กิจกรรมตักบาตร เนืองในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ["รายละเอียด"]  
       
    รายละเอียดข่าวย้อนหลัง...  
    ประจำปีการศึกษา 2559  
    ประจำปีการศึกษา 2558  
    ประจำปีการศึกษา 2557  
    ประจำปีการศึกษา 2556  
    ประจำปีการศึกษา 2555  
    ประจำปีการศึกษา 2554  
    ประจำปีการศึกษา 2553  
             
       
[ ]
หน้าหลัก