รายละเอียดย้อนหลัง    
     
มิถุนายน 2560    
2-4
  - สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ["รายละเอียด"]  
พฤษภาคม 2560  
28
  - ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ["รายละเอียด"]  
27
  - ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้น เด็กเล็ก ["รายละเอียด"]  
กุมภาพันธ์ 2560    
15
  - กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล ["รายละเอียด"]  
14
  - การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 ["รายละเอียด"]  
10
  - คณะนักศึกษาจาก Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ["รายละเอียด"]  
6
  - งานพยาบาลตรวจวัดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A (H1N1) ["รายละเอียด"]  
มกราคม 2560    
26
  - คณาจารย์โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ["รายละเอียด"]  
23
  - พิธีสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ["รายละเอียด"]  
23
  - กิจกรรมตักบาตร เนืองในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ["รายละเอียด"]  
       
    รายละเอียดข่าวย้อนหลัง...  
    ประจำปีการศึกษา 2559  
    ประจำปีการศึกษา 2558  
    ประจำปีการศึกษา 2557  
    ประจำปีการศึกษา 2556  
    ประจำปีการศึกษา 2555  
    ประจำปีการศึกษา 2554  
    ประจำปีการศึกษา 2553  
             
       
[ ]
หน้าหลัก