รายละเอียดข่าวย้อนหลัง...  
             
    พฤศจิกายน 2560    
    พ.ย. 60   - ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ["รายละเอียด"]  
    25 พ.ย. 60   - เข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ลูกเสือระดับชั้นป.1-ป.3 ["รายละเอียด"]  
    21 พ.ย. 60   - ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ["รายละเอียด"]  
    19 พ.ย. 60   - Pretest เด็กเล็ก ปีการศึกษา 2561 ["รายละเอียด"]  
    17 พ.ย. 60   - นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ["รายละเอียด"]  
    15 พ.ย. 60   - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ อาชีพในฝัน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ["รายละเอียด"]  
    14 พ.ย. 60   - เยลลี่ไบโอฟาร์ม จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียนชั้น ป.1 (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) ["รายละเอียด"]  
    12 พ.ย. 60   - รวมใจสามัคคี เดินวิ่ง ประถมสาธิต ประสานมิตร ครั้งที่ 11 ["รายละเอียด"]  
    9 พ.ย. 60   - พิธีเปิดการสอบนักธรรมสนามหลวง นักเรียนชั้น ป.5 ["รายละเอียด"]  
    7-8 พ.ย. 60   - นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น จ.อยุธยา ["รายละเอียด"]  
    6 พ.ย. 60   - คณะประธานนักเรียนจับรางวัลกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ การเรียนรู้สู่สากลตามแนวทาง STEAM ["รายละเอียด"]  
    3 พ.ย. 60   - หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล บรรยายพิเศษในนิทรรศการวิชาการ การเรียนรู้สู่สากลตามแนวทาง STEM ["รายละเอียด"]  
    3 พ.ย. 60   - นิทรรศการวิชาการ การเรียนรู้สู่สากลตามแนวทาง STEM ["รายละเอียด"]  
    3 พ.ย. 60   - การแข่งขันกีฬาทางวิชาการ A-MATH และ CROSSWORD ["รายละเอียด"]  
    ตุลาคม 2560    
    20 ต.ค. 60   - พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ["รายละเอียด"]  
    18 ต.ค. 60   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาหมู่บ้านไทย สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ["รายละเอียด"]
    12 ต.ค. 60   - พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... ["รายละเอียด"]  
    12 ต.ค. 60   - กิจกรรมการแข่งขัน STEAM ["รายละเอียด"]  
    7 ต.ค. 60   - การแข่งขันฟุตบอล 8 And Under Prasarnmit Cup ของนักเรียน PPiP ["รายละเอียด"]  
    กันยายน 2560    
    20 ก.ย. 60   - กิจกรรมพบเพื่อนญี่ปุ่น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ["รายละเอียด"]
    13 ก.ย. 60   - กิจกรรมพบเพื่อนญี่ปุ่น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ["รายละเอียด"]  
    11 ก.ย. 60   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม S&P School Tour ["รายละเอียด"]
    7 ก.ย. 60   - กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ["รายละเอียด"]  
    5 ก.ย. 60   - กิจกรรมเสรืมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น ["รายละเอียด"]  
    1 ก.ย. 60   - นักเรียนชั้นเด็กเล็ก ทัศนศึกษา ณ บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี ["รายละเอียด"]  
    สิงหาคม 2560    
    30 ส.ค. 60   - กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเพื่อน ณ รร.เทศบาลมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ["รายละเอียด"]  
    24 ส.ค. 60   - พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ["รายละเอียด"]  
    23ส.ค. 60   - กิจกรรมพบเพื่อนชานเมือง ณ รร.วัดหนองโนใต้ จ.สระบุรี ["รายละเอียด"]  
    18 ส.ค. 60   - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ["รายละเอียด"]  
    11 ส.ค. 60   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ["รายละเอียด"]  
    10 ส.ค. 60   - พิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ["รายละเอียด"]  
    4 ส.ค. 60   - กิจกรรมรักษ์โลกของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ["รายละเอียด"]  
    กรกฎาคม 2560  
    27 ก.ค. 60   - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ["รายละเอียด"]  
    19 ก.ค. 60   - กิจกรรม 5 ส. ["รายละเอียด"]  
    17 ก.ค. 60   - ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    14 ก.ค. 60   - พิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    6 ก.ค. 60   - พิธีไหว้ครูโขน ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    5 ก.ค. 60   - นักเรียนระดับชั้น ป.6 ถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ณ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ["รายละเอียด"]  
    4 ก.ค. 60   - เปิดการประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    มิถุนายน 2560    
    30 มิ.ย. 60   - พิธีรำลึกวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    27 มิ.ย. 60   - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    26 มิ.ย. 60   - กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    22 มิ.ย. 60   - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ["รายละเอียด"]  
    16 มิ.ย. 60   - ผู้อำนวยการประดับเข็ม แก่กลุ่มประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    15 มิ.ย. 60   - กิจกรรมฟังเทศน์ในวันธรรมสวนะ ["รายละเอียด"]  
    14 มิ.ย. 60   - การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ["รายละเอียด"]  
    8 มิ.ย. 60   - กิจกรรมสวดมนต์ยามเช้า ["รายละเอียด"]  
    6 มิ.ย. 60   - กิจกรรมจิตอาสา "โรงเรียนสวยด้วยมือเรา" ของนักเรียนระดับชั้น เด็กเล็ก - ป.2 ["รายละเอียด"]  
    1-7 มิ.ย. 60   - กิจกรรมจิตอาสา "พาน้องสู่ห้องเรียน" ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ["รายละเอียด"]  
    พฤษภาคม 2560    
    30 พ.ค. 60   - ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ป.3 - ป.4 เพื่อรณรงค์เรื่องระเบียบ วินัย ["รายละเอียด"]  
    29 พ.ค. 60   - ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ป.3 - ป.5 เพื่อรณรงค์เรื่องระเบียบ วินัย ["รายละเอียด"]  
    10-29 พ.ค. 60   - โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-อังกฤษ (Thai-English Student Exchange Programme 2017) ["รายละเอียด"]  
    กุมภาพันธ์ 2560    
    22 ก.พ. 60   - นักเรียนชั้น ป.6 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ รร.บ้านดงวิทยาคารและ รร.วัดท่าด่าน ["รายละเอียด"]  
    15 ก.พ. 60   - การประกวดคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ["รายละเอียด"]  
    14 ก.พ. 60   - กิจกรรม 5ส. ["รายละเอียด"]  
    9 ก.พ. 60   - การประชุมสภานักเรียน ["รายละเอียด"]  
    6 ก.พ. 60   - ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบบัตรประจำตัวสารวัตรนักเรียน ["รายละเอียด"]  
    มกราคม 2560    
    27 ม.ค. 60   - กลุ่มประธานนักเรียนมอบของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
    14 ม.ค. 60   - การแสดงโขนเด็ก ชุด "ไม่ยกรบ" ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ["รายละเอียด"]  
     
 รายละเอียดข่าวย้อนหลัง...  
ประจำปีการศึกษา 2559  
ประจำปีการศึกษา 2558  
ประจำปีการศึกษา 2557  
ประจำปีการศึกษา 2556  
ประจำปีการศึกษา 2555  
ประจำปีการศึกษา 2554  
   
[ ]
หน้าหลัก