ผลการแข่งขัน


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ประเภทกีฬา
กรีฑา

3

1

2
กอล์ฟ


3

4
เทนนิส

1


2
เทเบิลเทนนิส

6

2

5
แบดมินตัน

4

2

เปตอง

4

1

ฟุตซอล1
ฟุตบอล

1


ลีลาศ

1

4

3
ว่ายน้ำ

7

13

9
หมากกระดาน

1

5

2
แฮนด์บอล

1


รวมเหรียญ
29
31
28

นักกีฬายอดเยี่ยม