ผลการแข่งขัน


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ประเภทกีฬา
กรีฑา

2

3

4
กอล์ฟ

7

3

3
เทนนิส


1

5
เทเบิลเทนนิส

5

1

2
แบดมินตัน


2

1
เปตอง

2

1

5
ฟุตซอล

1


1
ฟุตบอล


1

ลีลาศ

10

9

6
ว่ายน้ำ

16

13

14
หมากกระดาน

4

1

2
แฮนด์บอล


1


รวมเหรียญ

47

36

43

นักกีฬายอดเยี่ยม