กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวัน

คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวัน "สนุกรู้ สนุกคิด สไตล์สาธิตปทุมวัน" ณ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567