การแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “รวมใจสี่สาธิต Bond with Amity”

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “รวมใจสี่สาธิต Bond with Amity” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรให้แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในเครือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ณโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567