ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2567

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2567 ณ ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 1 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567