รายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน

รายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567