วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ แสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี ตอน หนีตามพ่อ โดยมีผศ.ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล เป็นผู้บรรยายเนื้อเรื่องให้นักเรียนได้รับชม ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567