ยินดีต้อนรับเปิดเทอมและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.1-ป.2

พี่พี่ป.6 ร่วมกันทำจิตอาสาพาน้องเด็กเล็กขึ้นห้องเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวยินดีต้อนรับเพื่อเปิดปีการศึกษา 2567 กับนักเรียน
และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567