ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ป.5 - ป.6

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ป.5 - ป.6 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567