งาน "วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์"

คณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดี งาน "วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์" ครบรอบ 30 ปี ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566