งาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 74 ปี มศว 2566

คณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม งาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 74 ปี มศว 2566 ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566