ปัจฉิมนิเทศนิสิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ปัจฉิมนิเทศนิสิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566