มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เยี่ยมชมโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เยี่ยมชมโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566