โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เยี่ยมชมโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566