การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2566