รายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2567 และพิธีมอบเกียรติบัตรสร้างชื่อเสียงฯ ประจำปีการศึกษา 2566

การรับผลการเรียนปีการศึกษา 2566 และรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น
พิธีรับเกียรติบัตรสร้างชื่อเสียง บำเพ็ญประโยชน์ และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักอ่านสาธิตรุ่นจิ๋ว ปีการศึกษา 2566 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567