กิจกรรมวันเด็ก

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ลานกัลปพฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567