กิจกรรมสานสัมพันธ์ "เพื่อนพ้องผูกพันสาธิต มช. - มศว"

กิจกรรมสานสัมพันธ์ "เพื่อนพ้องผูกพันสาธิต มช. - มศว" ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566