นักเรียนระดับชั้น ป.2 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นักเรียนระดับชั้น ป.2/1 - ป.2/4 ทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
นักเรียนระดับชั้น ป.2/5 - ป.2/8 ทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี