นักเรียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566

นักเรียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 ณ ห้องนาฏศิลป์ ชั้น1 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566