พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักอ่านรุ่นจิ๋ว ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักอ่านรุ่นจิ๋ว ปีการศึกษา 2565
ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566