ปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566