ผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น รับใบเเจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 2

ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น เด็กเล็ก ป.1-3 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบเเจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบเเจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565