บุคลากรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

บุคลากรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี