ผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น รับใบเเจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 1

ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-3 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบเเจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบเเจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565