อบรมป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิง ดับเพลิง

อบรมป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิง ดับเพลิง (อาจารย์ / เจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565