กิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนระดับชั้น ป.6

กิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนระดับชั้น ป.6 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566