กิจกรรมฟังเทศน์ นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก และ ป.6

กิจกรรมฟังเทศน์ นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก และ ป.6 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ และ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566