นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี

นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566