มหกรรมอาชีพ นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก

นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมอาชีพ ณ ห้องเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้น2 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565