นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์โลก

นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์โลก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ระดับชั้นเด็กเล็ก อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี