กิจกรรม"รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร" ครั้งที่ 16

กิจกรรม"รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร" ครั้งที่ 16 ณ ลานหน้า SWU Complex และ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565