เปิดประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565