นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย

นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย จัดโดยนิสิตฝึกสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565