กิจกรรมฟังเทศน์ ระดับชั้นเด็กเล็ก และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมฟังเทศน์ ระดับชั้นเด็กเล็ก และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565