พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมกระเกียรติ ศรีนครินทร์