พิธีประดับเข็มกลุ่มประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเข็มกลัดแก่กลุ่มประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมกระเกียรติ ศรีนครินทร์