เลือกตั้งกลุ่มประธานักเรียนและนับคะแนนการเลือกตั้งกลุ่มประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งกลุ่มประธานักเรียนและนับคะแนนการเลือกตั้งกลุ่มประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมกระเกียรติ ศรีนครินทร์