งาน"วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว 2565

งาน"วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว 2565 ณ บริเวณหน้าพระพุทธปัญญาภิวัฒน์ธรรมฉัตรศรีนครินทรวิโรฒ และ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หลวงสวัสดิสารศาสตพุทธิ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565