พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564