พิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าสาธิตฯ และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564