พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564