กิจกรรมรวมใจสามัคคีเดิน - วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 15 " EXERCISE & FUN VIRTUALRUN "

กิจกรรมรวมใจสามัคคีเดิน - วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 15 " EXERCISE & FUN VIRTUALRUN " เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2565