ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีศิษย์เก่าซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาบรรยาย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563